O nás

Jsme tým personalistů s cílem najít pro Vás lepší práci. Chceme pro Vás vyhledat takové pracovní prostředí, ve kterém Vám bude poskytnuto vše, co 21. století nabízí. Našim cílem je Vaše spokojenost. Zároveň také spokojenost společnosti, která potřebuje nové a spolehlivé zaměstnance. Pokud hledáte nové zaměstnání, jsme tu pro Vás. Sdělte nám představu o hledaném zaměstnání, dosaženou kvalifikaci a předešlé zkušenosti. Uděláme maximum, abychom Vám mohli nabídnout práci v okolí, která splní Vaše představy.

Hledání lepšího zaměstnání pro lidi nás baví. Uvědomujeme si, že zaměstnanci jsou pro společnosti tím nejcennějším a nejdůležitějším faktorem. Jsme proti minimálním mzdám, nelegálnímu zaměstnávání či jakémukoli podhodnocování práce. Snažíme se svou prací narovnávat pracovní trh v našem okolí nabízením seriózních a stabilních zaměstnání. Obsazujeme kvalifikované i nekvalifikované pozice. Pomáháme studentům, absolventům s prvním zaměstnáním a starším lidem vyhledat si důstojné zakončení své kariéry.

|

Když se ptali Dalajlámy, co ho na lidstvu nejvíce překvapuje, odpověděl:

„Lidé. Protože obětují zdraví, aby vydělali peníze, potom obětují peníze, aby znovu získali zdraví, a pak se tak znepokojují budoucností, že si neužívají přítomnost, takže nežijí ani v přítomnosti, ani v budoucnosti.“

Zažijte s námi změnu! Jsme přítomností Vaší budoucnosti.

Rozvíjíme se

Spolupracujeme

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci je jedinou mimopražskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze. Nabízí modulárně koncipované vzdělání ve všech stupních vysokoškolského studia v oboru Ekonomika a management.
Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Rakouskem a Německem.

Zajímáme se

Podporujeme

Touto cestou bychom chtěli poděkovat našim zaměstnancům a ukázat, že práce každého z nás má smysl. Díky Vám všem podporujeme organizace, fondy či sdružení, která podle nás zaslouží pozornost a odměnu za svou vynikající a vytrvalou práci.
 

Vážíme si lidí, kteří se snaží naše okolí dělat hezčím a příjemnějším. I z toho důvodu jsme se rozhodli finančně podpořit spolek Novobystřický buditel, který napomáhá rozvoji obyvatel a podporuje obnovu i udržování kulturních památek v okolí Nové Bystřice.

Odkaz na web

 

Spolku ZIKARON jsme pomohli s uložením kamenů zmizelých, které upomínají na život židovské komunity v Jindřichově Hradci. Slučujeme se záměrem zachování trvalého odkazu na osudy místních obyvatel.

Odkaz na web

 

Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Podporujeme zachování dějinných příběhů, na které by se nemělo zapomenout.

Odkaz na web

 

Být tu pro druhé, předávat životní energii a naději bez ohledu na zisk je v dnešní době nevšední záležitostí. Proto jsme se rozhodli ocenit aktivity Římskokatolické farnosti v Nové Bystřici v čele s P. PhDr. ThLic. Františkem Jindřichem Holečkem, OM.

Odkaz na web

 

Rugby Club České Budějovice vznikl v roce 2011. O rok později se stal členem rugbyové unie a začal se naplno věnovat rugbyovým soutěžím a turnajům v ČR. V současné době má Rugby Club ČB tým můžu, žen a mládeže.

Odkaz na web

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Dokumentují dějinné příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout. Vypráví je dál, zapojují žáky i studenty, oceňujeme hrdiny, spolupracují v zahraničí. Jsou novináři, historici, reportéři v terénu, editoři, překladatelé, korektoři, dokumentaristé.

Odkaz na web

Paraple centrum je obecně prospěšná společnost, která pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci.

Odkaz na web

Systém Dobrý anděl, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

Odkaz na web

Cesta za snem vymyslela první Hady cyklo maraton, kde se spojí dvojice lidí – handicapovaný a nehandicapovaný, muž a žena, junior a senior. Vytvořili nový koncept zážitků pro lidi po úrazu či nemoci, kde terapeuty a psychology vystřídali noví kamarádi.

Odkaz na web

Nadační fond IMPULS se sídlem v Kateřinské 30 byl založen dne 6. dubna 2000 s cílem finančně podporovat projekty v oblasti vědy, výzkumu a terapie roztroušené sklerózy. Přispívá i na fyzioterapii a psychoterapii, které nejsou  hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, podílí i na realizaci vědeckých výzkumů, studijní a osvětové činnosti o roztroušené skleróze.

Odkaz na web

Janíček, o.p.s. je sdružení rodičů z Tábora a okolí, kteří svým dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s úctou k přírodě a tradicím. Založili dětský klub, ve kterém jsou děti vedeny s láskou, úctou a s přístupem odpovídajícím jejich vývojové fázi. Inspiraci nachází ve waldorfské pedagogice, která je v souladu s jejich představami o výchově dětí předškolního věku. V září 2013 otevřeli dveře prvním dětem.

Odkaz na web

Český svaz ochránců přírody je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Jejich činnost je velmi rozsáhlá a rozmanitá. Pečují o přírodně cenná území, provádí přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území České republiky.

Odkaz na web